K O U L U T U K S E T

Hyvinvointiverkosto järjestää paljon erilaisia seminaareja, työpajoja ja koulutustilaisuuksia 
 
Esimerkkejä hyvinvointiverkoston koulutuksista:
  • Kuntapalveluiden tuotekehittämisen koulutusohjelma 2010-2011
  • Palvelumuotoilu/käyttäjälähtöiset hyvinvointipalvelut -koulutus
  • Tulevaisuuden hyvinvointialan liiketoimintamahdollisuudet