H A N K K E I S T U S

Verkosto kehittää hyvinvointitoimialaa myös hankkeistuksen kautta

 

Esimerkkejä hyvinvointiverkoston hankkeistuksesta:

  • Käyttäjälähtöisten hyvinvointipalveluiden ja monituottajuuden kehittäminen, yhteishankkeistuksessa 6 aluetta mukana.
  • Hyvinvointimatkailu ja terveysliikuntateemassa yhteishankkeistuksia alueiden, matkailu- ja hyvinvointiverkoston yhteistyönä.
  • Monitoimijamallit, kansainvälisyyden edistäminen sekä green care ja hyvinvointimatkailu (yhteistyössä Matkailuverkoston, MEKn sekä Porin seudun kanssa)
  • Liikettä! - hanke, mukana kolme aluetta
  • Hyvinvointialan laajempi kehittäminen, yhteistyössä kahden maakuntaliiton kanssa
  • Yrittäjävoimaa -  kansallinen, hyvinvointialan yrittäjyyden edistäminen
  • Luontoinnovaatiot, uudet liiketoimintamahdollisuudet, hyvinvointia sekä kestävää kasvua luonnon ehdoilla
Hankkeistukset ovat generoineet alueille n. 7 milj.€ kehittämisresursseja.