Y R I T T Ä J Y Y T T Ä  J A  Y H T E I S T O I M I N T A A

 
Yrittäjyys-teeman painopisteenä ovat yrittäjyysosaaminen, palvelusetelikäytänteet sekä palvelu- ja yrittäjyyskonseptit.
 
Käytännön esimerkkejä toimenpiteistä:
  • elinkeinotoimintaa edistetään koulutuskokonaisuuksilla, kuten kuntatalouden tuotekehittäminen, palvelumuotoilu/käyttäjälähtöiset hyvinvointipalvelut ja tulevaisuuden liiketoimintaosaaminen
  • palvelu- ja yrityskonseptien kehittäminen
  • palvelusetelikäytänteiden kehittäminen, laajentaminen ja levittäminen: hyvät käytänteet, sähköiset järjestelmät sekä seutu- ja maakunnalliset laajemmat toteutukset
  • opas toimialan yrittäjille