Y H T E I S T Y Ö   J A   K A N S A I N V Ä L I S Y Y S

Hyviä käytänteitä, kokemuksia, oppimiskumppanuuksia ja uusiutumiskykyä rajapinnoilta
 
Käytännön esimerkkejä toimenpiteistä:
  • kansainvälistymisen portaat -toimenpideohjelma, jossa tutustutaan hyvinvointitoimialaan kansainvälisellä tasolla ja edistetään alan kansainvälistymistä hakemalla alueille pidempiaikaisia kumppanuuksia. Verkosto on avannut polkuja mm. Arabiemiraatteihin, Venäjälle, Hollantiin sekä Espanjaan.

  • yhteistyö hyvinvointialan eurooppalaisen EFFECT - sekä Silver Economy - hankkeiden kanssa, Creator-ohjelmassa mukana seitseman Euroopan maata.
  • yhteistyötä KASTE- ja OSKE -ohjelmien kanssa sekä muiden kansallisten toimijoiden sekä verkostojen kanssa.
  • käytännön pilotoinnit alueiden, maakuntaliittojen sekä muiden toimijoiden kanssa.
  • verkostoalueiden yhteiset hankkeistukset mm. Pumppu, Liikettä, Hyvinvointimatkailu, Asiakaslähtöiset palvelut ja hankinnat - hankkeet