T O I M I N T A Y M P Ä R I S T Ö N  K E H I T T Ä M I N E N

Verkosto tukee alueiden toimialan kokonaisvaltaista kehittämistä
yhteistyöllä ja kumppanuuksilla.
 
Käytännön esimerkkejä toimenpiteistä:

  • sektoreiden ja toimijoiden välisen yhteistyön edistäminen, esimerkiksi kumppanuustyöpajoissa 

  • strategiatyön tukeminen, muun muassa palvelu- ja hankintastrategiat
  • alueilla toteutetaan räätälöityjä konkreettisia kehittämistoimenpiteitä, joita verkosto voi tukea pienimuotoisesti aluesetelillä. Setelillä toteutettavat toimenpiteet voivat olla esim. koulutusta, yhteistyötilaisuuksia, verkostoitumista, strategiaprosessien tukemista, alueellisia selvityksiä, kartoituksia jne.
  • selvitykset alueilla tehtävästä kehittämistyöstä sekä hankintojen kuntataloudellisista vaikutuksista - Neljä hyvinvointialan selvitystä  - julkaisu on valmistunut, kysy lisää!