Hyvinvointiverkoston toiminnan ytimen muodostaa neljä kehittämisen teemaa

 
Hyvinvointiverkoston tavoitteena on:
  1. Etsiä uusia toimintamalleja ja edistää yrittäjyyttä.
  2. Kehittää alueiden välistä yhteistyötä.
  3. Edistää toimialan ennakkoluulotonta kehittämistä sekä kasvua ja kansainvälistymistä
Toiminnassa korostuu poikkileikkaavina tekijöinä kumppanuus, käyttäjälähtöisyys ja laaja-alaisuus.
 
Huomioiden erityisesti alue- ja asiakaslähtöisyys sekä elinkeinopoliittinen kehittämisen näkökulma.