Hyvinvointiverkosto pyrkii toiminnallaan edistämään alan kokonaisvaltaista kehittämistä


Hyvinvointi määritellään laaja-alaisesti: se sisältää hoito- ja hoivatyö sekä näihin tiiviisti liittyvän palvelutuotannon, hyvinvointimatkailun, liikunta- ja kulttuuritoimialan sekä edellisiin liittyvän väline- ja varustevalmistustuotannon.
 
Hyvinvointiverkosto on alueiden verkostoitumisen lisäksi väline hyvien käytäntöjen ja osaamisen välittämiseksi, synergiahyötyjen luomiseksi sekä Työ- ja elinkeinoministeriö strategisen Hyvä-hankkeen tavoitteiden (osaava työvoima, paremmat yritystoiminnan edellytykset, tuottavuudesta tuloksellisuuteen) jalkauttamiseksi.
 
Verkostotoiminnan keskeisinä elementteinä ovat kumppanuus, käyttäjälähtöisyys sekä ennakkoluulottomuus.
 

Kansallisen Hyvinvointiverkoston toiminnasta vastaa Hämeenlinnan seutu, Kehittämiskeskus Oy Häme ohjelmakaudella 2010 - 2013.
 
 
                                                                                                                                                                                                                                   Iisalmessa kehitetään Ylä-Savon hyvinvointitoimialaa.