IISI -työpaja 1.12.2010

lähettänyt Kansallinen Hyvinvointiverkosto 24.11.2010 klo 0.38   [ 24.11.2010 klo 1.26 päivitetty ]

Koheesio- ja kilpailukykyohjelman (KOKO) Hyvinvointiverkoston Itä-Suomi - osion toimesta järjestetään syyskauden 2010 aikana Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen -teemalla hyvinvointimarkkinointiin perehtyviä työpajoja. Joensuussa järjestettävä työpaja on näistä kolmas ja sen tavoitteena on etsiä menetelmiä ja toimintatapoja, joiden avulla voidaan tehokkaammin edistää ikääntyvän väestön laadukasta ja turvallista kotona asumista sekä itsenäistä suoriutumista.

Hyvinvointimarkkinointi on menetelmä, jonka avulla lisätään asiakasryhmien, julkisen ja yksityisen sektorin sekä järjestö- ja vapaaehtoistoiminnan välistä yhteistyötä. Keskeisiä työkaluja hyvinvointimarkkinoinnissa ovat sosiaalinen markkinointi, sosiaalinen media ja palvelumuotoilu.
 
IISI-työpajassa keskitytään ikääntyville suunnattavaan käyttäjälähtöiseen hyvinvointimarkkinointiin palvelumuotoilun keinoilla.
 
Ilmottautuminen työpajaan 22.11.2010 mennessä sähköpostitse:
Tapahtumaan mahtuu 25 henkilöä.
 

 

Ċ
Kansallinen Hyvinvointiverkosto,
24.11.2010 klo 1.26